home drukwerk ontwerpen milieu contact voorraadbeheer

Kwaliteit
van Drukkerij A-twee

Kwaliteit is een veel gebruikt woord. Bij ons kunt u ervan op aan.
Daarvoor nemen we soms onorthodoxe beslissingen. Zoals de keuze voor twee-kleurenpersen voor de productie van vier-kleurendrukwerk. Gebleken is dat we mooier en kleurrijker drukwerk konden maken door twee keer twee kleuren te drukken, in plaats van één keer vier kleuren. De eerste drukgang kan dan aandrogen alvorens de tweede drukgang te drukken met als resultaat diepere en rijkere kleuren. Niet vanzelfsprekend, maar wel prettig voor u.

Ook het feit dat we wat later in het digitaal drukken (=printen) gestapt zijn, heeft te maken met de keuze voor kwaliteit. Pas nu het verschil tussen printen en drukken zo goed als niet meer te zien is, is voor ons het moment gekomen deze mogelijkheid aan te bieden.